Çift ve AileTerapisi Nedir?

Aile veya çiftler arasındaki ilişkide değişim veya gelişimi sağlamak için iletişim becerilerinin ve ilişkinin çalışıldığı psikoterapinin bir dalıdır. Başka bir deyişle, Çift ve Aile Terapisinin, bireylerin duygu ve davranışlarının karşıdaki kişiyi nasıl etkilediğini ve bu etkinin yarattığı problemleri çalışan bir terapi yaklaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği gibi bireylerin insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal tatminleri açısından çok önemlidir. Özellikle yakın çevremizle kurduğumuz ilişkiler (ebevyn, eş, çocuklar) birincil derecede duygusal durumumuzu etkiler. Bu yakın ilişkiler içinde yaşanan zorluklar, çatışmalar, iletişim kopuklukları, kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının partnerleri veya aile bireyleri üzerindeki etkisi, birlikte ve ayrı hareket edebilme sınırları Çift ve Aile Terapisinin çalışma alanı kapsamındadır. 
Çift ve Aile Terapisinden Kimler Faydalanabilir? 
Özellikle Çift ve Aile ilişkilerinde problem yaşayan kişiler bu terapiden faydalanabilir. Bu Terapi yaklaşımının çok yaygın bir uygulama alanı vardır. Kullanım alanlarının bazıları aşağıdaki gibidir; • Evlilik Problemleri • Çift İlişkileri • Aile İlişkileri • Ergenlik Dönemi ve okul problemleri • Çocuk, ergen, yetişkin yaşam evreleri • Ekonomik Problemler • İş Problemleri • Gay/ Lezbiyen Çift Problemleri • Ebeveynlik Becerileri • Boşanma • Evlat Edinme/ Üvey Çocuk-Ebeveyn İlişkileri • Aile Hayatında Yaşanan Değişiklikler (taşınma, iş değişikliği vb.) • Depresyon, Kaygı Bozukluğu 
Çift ve Aile Terapisi Nasıl Yapılır?
Çift ve Aile Terapisinin birçok uygulama yöntemi vardır. Genel olarak, çiftin veya ailenin yaşadığı problem o aileye ait her bireyi eşit şekilde etkilediği ilkesini benimsediğinden, aile üyelerinin hepsini terapiye dahil etmeye çalışır. Farklı bir durum söz konusu ise, terapist ve danışanın ortak kararı ile ayrı görüşmeler yapılabilir. Çocuk merkezli terapilerde farklı kaynaklardan destek alınabilir. Gerekli durumlarda, çocuğun okulundaki rehberlik danışmanıyla, öğretmeniyle iletişime geçilebilir. Terapinin süresi çiftin veya ailenin getirdiği problemle paralellik gösterir. Genellikle bu süreç, 8-24 seans arasında tamamlanır. Her görüşme 50 dakika sürer. Bu sebeple aile terapisi görüşmelerinde bütün aile bireyleri görüşmeye dahil olur.