Ergen Terapisi Ataşehir Psikolog İstanbul Anadolu Yakası Çocuk Psikolog

Ergen Terapisi

Çocukluğa Elveda…

Çocukluğun bitimiyle başlayan ergenlik büyüme evresinin en zor süreci olarak değerlendirilebilir. Ergen Terapisi

Çocukluğun saf ve sorumsuz günleri artık sona ermeye başlamış , hem ebeveynin hem de çevrenin beklentileri değişmiştir. Bedensel değişimler gözle görülür şekilde başkalaşıma uğrar. İçeride kopan fırtınalar gözle görülmese de tutum ve davranışlarla kendini göstermekte ve ergenin dış dünyayla olan tüm ilişkilerini zorlamaktadır.

Tüm otoritelere karşı çıkmak bu dönemin en belirgin özelliğidir. Ebeveyn otoritesinin çok zorlandığı bu dönemde anne-babayla ilişkiler bozulabilir. Artık  kendi hayatında kendi kararlarını almak isteyen ama bir taraftan da sorumluluk almaktan korkan ve zorlanan ergen, tüm çevresini ama en çok ta kendini zorlayacaktır.

Ergenlik, kadın olmak ya da erkek olmak yani cinsel tercihlerin netleştiği bir dönemdir. Hormonların da etkisiyle işleri daha da zorlaştıracak, geleceğe dair tüm kaygı ve endişeler bu sürece eşlik ederek olağanüstü sıkıntılar yaratmaktadır.

Özellikle ülkemizde ergenlik akademik başarının en çok beklendiği ve ağır sınavlarla test edildiği döneme denk gelir. Ayrıca aile ve okul ilişkilerindeki zorlukların artmasına sebep olmaktadır.

Bu dönemin çok temel bir sorunu olan internet bağımlılığıyla da baş edilmesi gerekir. Bu, büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısacası ergenlik çok önemli ve problemli bir gelişim dönemi olup bu süreçte  ortaya çıkan sorunların giderilmesinde ailelerin destek almaları oldukça önemlidir.

Anadolu Yakası Psikolog

İşte bu noktada; İstanbul Ataşehir de bulunan Değişim Psikolojik Danışmanlık Merkezi. Uzman Psikolog Ayşe Yanık ile çalışan Klinik Uzman Psikologlardan oluşan ekibiyle siz danışanlarına ergenlik problemleri ile de ilgili hizmet vermektedir.

Kişiliğin oluşmasında çocukluktan sonra en önemli dönem ergenliktir. Ergenlik, insan ruhuna yoğun fırtınaların eşlik ettiği bir dönemdir. Bu döneme fizyolojik, psikolojik, fiziksel değişimler, duygusal iniş çıkışlar eşlik eder. Ancak ergenlik dönemini tanımlayan asıl sorun kimlik edinme krizidir. Ergen, temelde bir kimlik arayışındadır.

Farklı bir bakış açısıyla ergen, çocukluğundan kovulmuş, yetişkinliğe ulaşmak için ise henüz uzun bir yolu olan bireydir. Bu arada kalmışlık da doğal olarak kişiyi kimlik arayışına iter. Aileler için bu kimlik edinme krizi, başa çıkılması fazlasıyla zor bir sürece dönüşür.

Ergen Terapisi Ataşehir

Ergenlik döneminde aile ile yaşanan çatışmalar olması gerekendir. Yani hiçbir ergenlik sakince veya çatışma olmaksızın yaşanamaz. Bu çalkantılı dönemde anlayış ve şefkati kaybetmeyen, kapsayıcı bir aile bu dönemin daha kolay atlatılmasını sağlar. Ancak bu kimlik arayışı doğal olarak risk faktörlerini de beraberinde getirir. Risk faktörlerinin başında ergen kişinin insan ilişkileri ağı gelir. Zira bu dönemin bir diğer temel özelliği arkadaş grubunun ailenin önüne geçmesidir.

En önemli arayış ise bir aidiyet duygusu yaratabilmektir. Ait olduğu grubun kimliğini taşımak adına çeşitli girişimler gözlemlenmektedir. Yine bu arayış tehlikeli bir arkadaş grubu, madde kullanımı veya kötü alışkanlıklar ile sonuçlanır.

Bir diğer yandan ergen için cinsel kimliğin keşfi söz konusudur. Cinsel dürtüler artış gösterir ve aynı zamanda merak uyandırır. Bedenin fiziksel hazırlığı ruhsal olarak hazır olmak anlamına gelmez. Bu noktada hatırlamamız gereken sosyal medya ve internet aracılığıyla cinselliğin olabildiğince gözler önünde yaşanmasıdır. Üstelik burada gösterilenlerin herhangi bir “doğru” veya “etik” kriter gözetmeksizin denetimsizce yayınlanmasıdır. Ergenlere bu dönemde cinselliğin doğru tanımını yapmak ruhsal olarak hazır olmadıkları travmatik süreçlere yol açacak eylemlerden onları korur.

Ergen Terapisi aile için hayat kurtarıcıdır

Ergenler ile aile içi çatışmalar bazen içinden çıkılamayacak noktalara da gelebilmektedir. Ebeveynlerin sabırları ve enerjileri tükenmektedir. Ergenin çatışmaları çok üst düzeylere çıkar. Bu tür durumlarda profesyonel destek almak hayati önem taşır. Ergen terapisi ergenin sorularına cevap olabilecek desteği sağlar. Dışarıdan gelen bu tür profesyonel destek ile ergen hem tehlikeli çevreden korunmuş olur. Hem de ileriye yönelik çok daha sağlam bir zeminde yetişkinliğe ilerler.