Psikiyatri Hakkında Her Şey

Psikiyatri; bireylerin duygu ya da düşüncelerinde oluşan değişim, davranış bozukluğu gibi durumların teşhisi ve tedavisi ile uğraşan bir Tıp alanıdır. Bireylerin yaşamında bazı nedenlerden kaynaklı duygu durum bozuklukları olabilir. Genetik, çocukluk dönemi, travma ya da farklı nedenlerle yaşanan ruhsal sorunlar olabilir. Böylesi durumların tedavisi hastalık türüne göre değişiklik gösterir.

Psikiyatri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hasta öyküsünün öncelikle psikiyatrist tarafından dinlenerek, davranışların incelenmesi ve tespit edilmesi sağlanır. Psikolojik rahatsızlıkların her biri farklı evrelere sahip olup, farklı davranışların ortaya çıkmasına neden olur. Dolayısıyla bu hastalıkları tetikleyen faktörlerden birbirinden farklıdır. Hastalığın teşhisi, tedavinin başarıyla sonuçlanması adına önemlidir. Bu nedenle bazı psikolojik hastalıklar heyet tarafından verilen kararla netleşir. Tedavi ayakta, yatarak ve ilaçla olabilir. Bunu belirleyecek kişi ise psikiyatristlerdir.

Psikiyatri Tedavisinin Önemi

Akıl hastalıkları, ruh sağlığı ya da psikolojik bozukluk olarak adlandırılan sorunların her biri ağır psikolojik travmalardan kaynaklı olabilir. Doğuştan olabildiği gibi sonradan da kişilerin ruhsal çöküntüye uğramaları mümkündür. Teşhis aşamasında öncelikli olarak bu detaya önem verilir. Hangi süreçlerde, sıklıkta oluştuğu, nelerin tetiklediği, ne kadar süredir var olduğu ve hangi aşamada olduğu sorularının cevapları aranır.

Psikolojik ve Psikiyatrik Testler Nedir?

Psikolojik ve psikiyatrik testler, özel teknikler ile yapılan, hastanın psikolojik rahatsızlığında tanı koymaya yarayan özel testlerdir. Bu anlamda işinde uzman psikiyatristler tarafından yapılan tedavi süreci oldukça önemlidir. Kullanılan ilaçların doğru ve hastalığa yönelik olması da iyileşme sürecini olumlu yönde etkiler.

Psikiyatri Tedavisi Yapılan Hastalıklar

Psikiyatri tedavisine ihtiyaç duyulan bazı hastalıklar ve alt hastalıklar bulunuyor. Bunun için öncelikle sorun tespiti yapılır ve hangi evrede olduğu konusunda bulgular elde edilir. Daha sonra tedavi sürecinde nelerin kullanılacağı konusunda tedavi yöntemi hazırlanarak tedaviye geçilir.

Hastalıklar;

  • Depresyon
  • Kişilik bozukluğu
  • Bipolar bozukluk
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Yasaklı madde bağımlılığı
  • Panik atak ve anksiyete
  • Somatoform bozukluğu
  • Cinsellik sorunları
  • Disosiyatif bozukluğu
  • Uyku sorunları

Tüm bu psikolojik hastalıkların yarattığı etkiler birbirinden şiddetlidir. Kişinin hiç tedavi olmaması halinde kişinin yaşamını devam ettiremez hale getirebilir.