Rorschach -cat testi İstanbul Çocuk Rorschach Testi Ataşehir Psikolog Terapi

Rorschach -CAT Testi

İsviçreli Psikiyatr Hermann Rorschah, Rorschah Testini geliştirmiştir. Rorschach -CAT Testi ise klasik Rorschah testinden farklı olarak genellikle hayvan figürlerini çağrıştırmaktadır. Test güvenirliği ve geçerliliği kanıtlanmıştır. Dünya genelinde en çok uygulanan projektif testler arasında yer alır.

C.A.T. (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi)

Çocuklar İçin Tematik Algı Testi çocukluk döneminde gözlenebilecek bazı davranışsal, duygusal ve ruhsal problemlerin ortaya çıkarılması açısından etkilidir. Böylelikle çocuğun anne-baba ile olan etkileşimi, olayları yorumlama biçimi ve algısal düzeyi hakkında bilgiler verir. Çocuklar için Tematik Algı Testi 3-10 yaş aralığında rahatlıkla uygulanabilmektedir. Çocuktan yorumlanması istenen resimler özellikle ödipal dönem problemleri ve yemek bozuklukları ile ilgili veriler elde edilmesini sağlar. C.A.T. tamamlayıcı rolü sebebiyle çoğunlukla Rorschah testi ile beraber uygulanmaktadır.

Rorschah-C.A.T. Nasıl Uygulanır?

Rorschach -Cat Testi, çocuğa çeşitli kartlar göstererek bu kartlarda yer alan mürekkep izleri ve resimler hakkında yorumlar yapmasını içerir. Uygulamayı mutlaka bireysel olarak yapıyoruz ve kartları biz çocuğa belirli bir sıra ile gösteriyoruz. Böylece çocuğun içsel dünyasına giriyoruz ve kendi dünyasında ne gibi problemler yaşadığını inceliyoruz. Aynı zamanda ruh sağlığı düzeyi ve yakın çevre ile olan etkileşimleri de algılama ve yorumlama becerileri ile birlikte keşfedilmektedir.

Rorschah-C.A.T. Neden Uygulanır?

Çocuklar yaşadığı problemleri yetişkinler kadar rahat ve kolay ifade edemeyebilirler. Bu nedenle kendilerine özgü içsel dünyalarını anlayabilmek için Rorschah-C.A.T. oldukça önemli bir yere sahiptir. Böylece, çocukların kendilerine gösterilen kartlardaki resimleri yorumlarlar ve hikayeleştirirler. Onların algı düzeylerinin, düşünce kalıplarının, davranışsal ve duygusal boyuttaki tutumlarının, çatışmalarının ve temel psikolojik ihtiyaçlarının analiz edilmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Tüm projektif testlerde olduğu gibi cevaplar doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmemektedir. Çocuğun yorumları uygulayıcı tarafından not edilmektedir. Test sonucu, özel olarak belirlenmiş değerlendirme metotları kullanılarak oluşturulur.

Rorschah-C.A.T. Kimler Tarafından Uygulanmaktadır?

Test, uygulayıcı eğitimine katılmış ve uygulayıcı sertifikası almaya hak kazanmış ruh sağlığı çalışanları tarafından uygulanmaktadır. Bu sebeple Ataşehir Değişim Terapi Merkezimizde Rorschah-C.A.T. ve Rorschah-T.A.T. testleri uygulayıcı sertifikası bulunan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. Randevu oluşturmak için iletişim adreslerimiz aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.