Wisc 4 Zeka Testi Nasıl Yapılır?

Bu wisc 4 zeka testi ayrıcalıklı olan bir ölçüm olmaktadır. Bu test ile zekanın işleyişi ile ilgili süreçleri inceler. Genellikle çocuklarda görülen dikkat dağınıklığı, öğrenmede zorluk gibi durumların değerlendirilmesinde bu zekâ testi önemlidir.

Test sonucu açıklandığında elde edilen bilgiler çocuk hakkında fikirler verir. Bu puandan daha önemlidir. Okul hayatında yaşanan başarısızlık durumu yüksek veya düşük zekadan meydana gelmesinden daha çok ruhsal açıdan yaşanan sıkıntılar etkilemektedir.

Wisc 4 Zekâ Testi Nedir?

Bu zekâ testi 6 ve 16 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak yapılan zekâ testi olmaktadır. Bu test yeni sayılır. En güven duyulan ve çok kapsamlı bir test özelliği gösterir. Testler genelde bireysel şekilde uygulanmaktadır. Dünyada da güvenli ve geçerli bit test olduğu kanıtlanmıştır. Wisc 4 testi ile zekâ seviyesi belirlenir.

Neden Wisc 4 Zekâ Testi Yapılır?

Bu testlerin yapılmasında en büyük neden çocuklarda ki zekâ seviyesinin ölçülmek istenmesidir. Çocuğu yaşına uygun olan veya daha üstün hareketler gösterisinin anlaşılmasında da yardımcı olan bir testtir.

Test Neleri Ölçer?

Wisc 4 testi bazı yetenekleri ölçmektedir. Bu yetenekler şu şekildedir?

  • Sözel kavrama
  • Algısal akıl yürütme
  • Çalışma belleği
  • İşlem hızı, bu ölçüm 3 testten oluşur.

Test sonucunda bu yeteneklerin ölçülmesi sağlanır ve konu hakkında bilgi edinmenizde yardımcı olur.

​​​Test Süresi Ne Kadardır?

Test Süresi belli bir kurala dayanmaktadır. Test yapacak olan kişinin hızı dahilinde süre değişmektedir.

Test Öncesi Yapılması Gerekenler?

Wisc 4 testi yapacak olan çocuklar test öncesinde yapmaları gerekenler vardır. Bunların başında dinlemek, tok olmak ve uykunun iyi alınması gelir. Test gününde rahat edilecek kıyafetler tercih edilmelidir. Çocuğu tedirgin edici söz ve davranışlardan uzak durulması önemlidir. Çocuğa rest yapılacağı konusunda herhangi bir bilginin verilmemesi daha iyi olur. Bu test öncesinde çocuğa herhangi bir bilgi vermek gerekmemektedir. Çünkü çocuğa bilgiyi en doğru şekilde psikolog verir.

Wisc Testi Diğer Testler Göre Üstün Müdür?

Diğer testlere göre Wisc 4 testi farklı yetenekler bulma yönünden diğer testler göre üstün özellik göstermektedir.