Wisc 4 Testi Ataşehir İstanbul Psikolog Terapi

WISC-4 ZEKA TESTİ

Wechsler zeka testi, klinik bulgular verdiği için ayrıcalıklı bir ölçümdür. Klinik bir bakış açısı üzerine tasarlanmıştır. Wisc 4 Testi 6-16 yaş aralığına uygulanır.

WISC-4 Zeka Testi, zekaya sadece elde edilecek bir skor olarak bakmaz. Bilgilendirmenin işleyişiyle ilgili süreçler arasındaki etkinin farklılıklarını da inceler. Son yıllarda çocuklarda eğitim-öğretim hayatına başlangıç ile beraber göze çarpan dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve hiperaktiviteyi düşündüren bulguları doğru değerlendirmede önemli bir rol oynar. Böylelikle uygulama neticesinde elde edilen sonuç bize bir zeka puanından çok daha önemli bulgular sağlar.

Akademik başarısızlıklarımızın altında yatan sorun çok defa zekanın yüksek ya da düşük olmasından ziyade yaşadığımız ruhsal sıkıntılardır. Bunu iki örnekle desteklersek eğer: 

  • Kişiliği yöneten ve çevreye uyumu sağlayan ben(ego), bilgiyi de toplamakla yükümlüdür. Kişiliğin içindeki ben, dış dünyayla kurması gereken uyumu kendine göre sağlar. Bu tutum obsesif- kompulsif hastalara özgü aşırı bilgi toplama, bilimselleştirme ve akla yatkın hale getirmedir.
  • İçte ve dışta kurulmuş olan düzen ve denge, yeni ve çeşitli bilgiler tarafından sarsılarak başka bir ben (ego) oluşturulur. Yıkmasından kendince haklı olarak, yeni bilgiler kapsamak istemez veya kapsasa bile bunları bilmiyormuş gibi davranmaktadır. Bu tutum ise tipik histerik davranıştır. Histerik vaka, savunma mekanizmasını kullanarak öğrendiklerini unutmak zorunluluğu içindedir. Ayrıca ruhsal dengesinin bozulacağından endişe duyan kişi, eskileri unutmayı tercih eder. Ve yeni bir şey öğrenmek istemez.

WISC-4 Testinin bir alt testinin iyi yorumlanması, göreceli bir veri sağlar. Bu noktada başka projektif testlerle de sağlaması yapılarak kullanımı gerçekten bize ruh sağlığımız konusunda ciddi ipuçları verir. Testin sonuçları bir rapor olarak aile ile paylaşılmamaktadır. Testin sonuçları, bir ruh sağlığı çalışanı ile bir okul rehberi ile paylaşılmaktadır. 

 

WISC-4 zeka testi uygulama, değerlendirme ve sonuçları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.