Rorschach -TAT Testi İstanbul Çocuk Test Ataşehir Psikolog

Rorschach -TAT Testi

Mürekkep Testi olarak da bilinen ve İsviçreli psikiyatr Hermann Rorschah tarafından geliştirilmiştir. Bu test bilinçdışı süreçlerin ve düşünce sistemindeki bozuklukların ortaya çıkarılması için geliştirilmiştir. Rorschach -TAT Testi bireysel olarak uygulanmaktadır.

Hermann Rorschah’nın uzun yıllar üzerinde çalıştığı bu testin son halinde üzerinde mürekkep lekeleri olan 10 adet kart yer almaktadır. Bireyden bu kartlardaki mürekkep lekelerini yorumlaması beklenmektedir. Testin yorumlanması danışanın iç dünyası ile ilgili olduğundan test sonuçları doğru veya yanlış olarak değerlendirilmemektedir. Böylece testi uygulayan uzman danışanın yorumlarını değerlendirmek üzere not etmekte ve özel olarak hazırlanmış olan raporlama sistemine göre puanlamayı gerçekleştirmektedir.

T.A.T. (Tematik Algı Testi)

Tematik Algı Testi bireylerin nesne ilişkilerinin keşfedilmesi, duygusal ve içsel süreçlerin ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan projektif testlerden biridir. Danışana bazı kartlar gösterilir ve bu kartlarda yer alan nesneler ile ilgili hikayeler oluşturması istenir. Danışanın oluşturduğu hikayeler ile içsel motivasyonları, çatışmaları, olayları algılama ve yorumlama düzeyleri incelenmektedir.

Rorschah-T.A.T. Nedir?

Rorschah-T.A.T. genç yetişkinlik döneminden itibaren bireylere uygulanan projektif bir testtir. Rorschah ve T.A.T. iki farklı testtir ve tamamlayıcı olmaları nedeniyle çoğunlukla birlikte uygulanır. Böylece birey, kendisine gösterilen kartlarıyla ilgili çağrışımları; onun algılama ve yorumlama biçimi hakkında bilgi verir. Aynı zamanda bireyin hayal dünyasını ve yaratıcılığını da ortaya koyduğu bir alan sağlamaktadır. Rorschah-T.A.T. kişiliğin yapılarını bütüncül ve sistemik bir yaklaşım ile ele almaktadır. Test kişinin kendisi ile ilgili farkında bile olmadığı bilgiler edinmesi ile sonuçlanabilmektedir.

Rorschah-T.A.T. Neden Uygulanır?

Rorschah-T.A.T. danışanın kişilik özelliklerini anlamak ve en uygun tedavi yöntemini belirlemek için kullanılabilir. Bireyin nesne ilişkileri, kişilik özellikleri, ego fonksiyonları, duygu durumu, iç dünyası, savunma mekanizmaları ve motivasyonel süreçleri hakkında bilgiler verir. Özellikle ergenlik döneminde kimlik krizi yaşayan bireyin içsel dünyasını keşfetmek ve krize neden olan çatışmaları çözümlemek amacıyla ergen bireylere uygulanmaktadır.

Rorschah-T.A.T. Kimler Tarafından Uygulanır? Rorschah-T.A.T. mutlaka ilgili kurumlardan testin uygulayıcı eğitimine katılmış ve uygulayıcı sertifikası almaya hak kazanmış ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanmalıdır. Ataşehir Değişim Terapi Merkezimizde Rorschah-T.A.T. ve Rorschah-C.A.T. uygulayıcı sertifikası olan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. Randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.